Jordbruket behövs för att stärka Sverige

Ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk är viktigt ur många aspekter. Ytterst handlar det om vår beredskap, skriver landsbygdsministern tillsammans med två socialdemokratiska riksdagsledamöter.

Vi socialdemokrater satsar långsiktigt på det svenska jordbruket och våra landsbygder, skriver bland andra landsbygdsministern.
Vi socialdemokrater satsar långsiktigt på det svenska jordbruket och våra landsbygder, skriver bland andra landsbygdsministern.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det finns mycket att vara stolt över i Sverige, inte minst vårt svenska jordbruk. Jordbruket är en central näring för hela Sverige och svensk motståndskraft i turbulenta tider. Rysslands invasion av Ukraina har påverkat Sveriges bönder hårt med ökade kostnader. För att säkra den svenska livsmedelsproduktionen och stärka Sverige går den socialdemokratiska regeringen därför fram med ett kraftigt stödpaket som, tillsammans med ett tidigare aviserat stödpaket till lantbruket, uppgår till cirka 3,1 miljarder kronor.

Det svenska lantbruket har, liksom yrkesfisket, drabbats hårt av den senaste tidens ökade priser på bland annat drivmedel, gödsel, foder och energi till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Många lantbrukare känner oro inför nuläget och framtiden. Livskraftiga företag riskerar att slås ut. Det är en oroande utveckling när Sverige behöver en ökad svensk livsmedelsproduktion. Därför agerar den socialdemokratiska regeringen, tillsammans med Centerpartiet, med ett mycket stort stödpaket för att stärka livsmedelsförsörjningen och vår gemensamma motståndskraft.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har flera gånger visat att vi är beredda att agera för det svenska jordbruket. Vi gjorde det under mjölkkrisen 2016, och under den exceptionella torkan 2018 och 2019. Och vi gör det nu, när Putins prisökningar slår hårt. Sammanlagt innehåller stödpaketen åtgärder om cirka 3,1 miljarder för att värna vår svenska livsmedelsproduktion. Här ingår ökningen av det nationella stödet med 50 miljoner i år till jordbruk i norra Sverige.

Ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk är viktigt ur många aspekter. Ytterst handlar det om vår beredskap. Sveriges lantbrukare och deras verksamhet är avgörande för att vi ska ha mat att äta, de bidrar till jobb i hela Sverige och håller svenska ängar och betesmarker levande.

Vi socialdemokrater satsar långsiktigt på det svenska jordbruket och våra landsbygder. Vi gör det genom den gemensamma jordbrukspolitiken, och i stora nationella satsningar på viktiga områden för att vardagen ska fungera, som infrastruktur, service och bredband. Om hela Sverige ska leva behöver hela Sverige få förutsättningarna för utveckling.

Sveriges jordbrukare bidrar inte bara med den goda maten, de är också landsbygdsutvecklare, klimatomställare, och gröna jobbskapare. Det ska de fortsatt vara. Ett starkt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion är en viktig del i att stärka Sverige. Vi vet att Sverige kan bättre.

Anna-Caren Sätherberg (S), landsbygdsminister

Hanna Westerén (S), riksdagsledamot och gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet

Isak From (S), riksdagsledamot och ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet

LÄS MER: Vi är alla förlorare om matproduktionen minskar

LÄS MER: Det vi inte sår kan vi inte heller skörda