Följ restriktionerna - och köp svenskt griskött

Ifall den afrikanska svinpesten får ytterligare fäste i Sverige så skulle det vara förödande för svensk grisnäring, lantbruksbranschen och samhället i stort. Frågan är varför det måste krävas en kris av detta slag för att samhällets alla nivåer ska vakna på riktigt. 

Ifall den afrikanska svinpesten får ytterligare fäste i Sverige så skulle det vara förödande för svensk grisnäring, lantbruksbranschen och samhället i stort. Frågan är varför det måste krävas en kris av detta slag för att samhällets alla nivåer ska vakna på riktigt. Det skriver Anna Nilsson i veckans ledare i Land Lantbruk. FOTO: TT

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Utbrottet av afrikansk svinpest kommer inte som en överraskning för svenskt lantbruk och svensk grisnäring, men självklart är det inte mindre chockartat för det. Skräckscenariot har nu nu blivit verklighet. Sjukdomen har blossat upp runtom i Europa under senare år så att smittan skulle komma till Sverige har närmast varit en tidsfråga. 
 

Denna allvarliga virussjukdom med hög dödlighet som har sitt ursprung från vårtsvin och fästingar söder om Sahara. Utbrottet kan inte heller ha överraskat svenska myndigheter och förhoppningsvis fungerar krisorganisationen som planerat. 
 

"Afrikansk svinpest är bara en korvmacka bort", är ett känt uttryck inom branschen. Redan nu går det dock att konstatera att det svenska smittskyddet inte har varit tillräckligt. Vare sig smittan kommer från en omdiskuterad avfallsanläggning eller från någon annan smittokälla, så har troligtvis mänskliga händer ha varit inblandade. Det är omöjligt att smittan har kunnat hoppa till Fagersta av sig själv. 
 

I bästa fall är den avspärrade skyddszonen tillräcklig och förhoppningsvis går det att begränsa spridningen med utvalda åtgärder. Hur väl arbetet har fungerat återstår att utvärdera längre fram. 
Vad vi vet är att en vildsvinstam har tillåtits växa fram till en okontrollerad storlek i Sverige, samtidigt som en oerhört smittsam virussjukdom härjar runtom i Europa. Att vildsvinet, som tidigare varit utrotat i vårt land, har gjort det möjligt är ett faktum. Detta efter att ha accepterats till att vara en del av den svenska faunan när försök till begränsningar av stammen misslyckades. Det kan enbart våra politiska beslutsfattare stå ansvariga för. 
Vid denna tidningens pressläggning har eventuella sjukdomsfall utanför den avspärrade zonen i Fagersta inte offentliggjorts. 

Ifall sjukdomen får ytterligare fäste i Sverige så skulle det vara förödande för svensk grisnäring, lantbruksbranschen och samhället i stort. 
Frågan är varför det måste krävas en kris av detta slag för att samhällets alla nivåer ska vakna på riktigt. Även om kunskapen och informationen om hur lätt smittan sprids via skor, korvmackor eller däck har funnits på myndighetsnivå, så har dagarna efter utbrottet visat att den inte har kommit den bredare allmänheten.     


Det viktigaste för både professionella och allmänhet just nu är att hålla sig uppdaterade om händelseförloppet följa restriktionerna. 
Var källkritisk mot rykten och sensationsartiklarna i media. Sprid fakta om att afrikansk svinpest är en virussjukdom som drabbar grisar, vildsvin och tamgris, inte människor. 


Ett viktigt budskap är att det inte är farligt att äta svenskt griskött - gör det för att visa din uppskattning för svenska grisuppfödare i den svåraste av tider.    

Läs mer: 

Dags att införa en övre gräns för antalet vildsvin

Dags att stoppa utfodringen av vildsvin

Vi måste göra allt för att stoppa svinpesten