Lantbrukets utveckling är viktigare än polarisering

Kersti Linderholm debatterar om ekologiskt på ett sätt som bara skapar mer polarisering i svenskt lantbruk, vilket är enormt olyckligt. Lantbrukets utveckling är för viktig för det. Det skriver Sofia Emilsson, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna. 

Kersti Linderholms retorik spär på uppfattningen om att det finns starka motsättningar mellan ekobönder och resten av lantbruket, vilket inte stämmer. De flesta svenska ekobönder har goda samarbeten med konventionella kollegor och i berättelsen om det hållbara svenska lantbruket borde alla snarare vara stolta över hur den ekologiska produktionen bidrar till det bygget. Det skriver Sofia Emilsson, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna i ett debattinlägg i Land Lantbruk. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln Skattepengar ska inte gå till lögner och propaganda av Kersti Linderholm. 


Kersti Linderholm debatterar om ekologiskt på ett sätt som bara skapar mer polarisering i svenskt lantbruk, vilket är enormt olyckligt. Hennes retorik spär på uppfattningen om att det finns starka motsättningar mellan ekobönder och resten av lantbruket, vilket inte stämmer. De flesta svenska ekobönder har goda samarbeten med konventionella kollegor och i berättelsen om det hållbara svenska lantbruket borde alla snarare vara stolta över hur den ekologiska produktionen bidrar till det bygget. 


Många ekobönder motiveras av målet att bli så självförsörjande som möjligt. Det handlar om att inte vara beroende av problematiska insatsmedel och de multinationella företagen som står bakom dem. Därför är det mot dessa stora ekonomiska intressen vi som eko-organisation ibland vänder oss, inte mot andra lantbrukare. 
Arbetet med Eko-september är en välfungerande samverkansform där svenska ekolantbrukare berättar om de nyttor eko skapar, utan att smutskasta konventionella kollegor. Tillsammans med myndigheter, marknadsaktörer och andra i branschen sprider vi faktabaserad kunskap och verkar för att fler konsumenter själva ska kunna välja vilken mat de vill handla. 


Förutom att Kersti Linderholm har en retorik som polariserar och skapar onödiga motsättningar, så kommer hon också med många faktafel. Det gör mig besviken att Land Lantbruk väljer att publicera så faktaresistenta påståenden. 
Så här skriver Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i sitt samlade inspel till livsmedelsstrategin, som publicerades 7 november: 
“En ökad satsning på ekologisk produktion skulle bidra till att minska sårbarheten och beroendet av importerade insatsmedel i den svenska livsmedelsproduktionen då det ekologiska lantbruket i större utsträckning än det konventionella har högre grad av självförsörjning och bas i lokala resurser. Vidare skulle ökade satsningar på ekologisk produktion bidra till att gynna den biologiska mångfalden i linje med EU:s biodiversitetsstrategi och att tillhandahålla premiumprodukter som bidrar till ökad lönsamhet och har potential att konkurrera på den internationella marknaden”


Detta är bara ett av flera områden där den samlade forskningen förordar ekologiskt, som en del av - inte den enda - vägen mot ett långsiktigt robust och konkurrenskraftigt matsystem. Det är detta övergripande mål som våra diskussioner borde handla om -  att snabbare växla om till en långsiktigt robust livsmedelskedja. Debattörer som Kersti Linderholm borde inte lägga energi på att spä på en polariserande och helt onödig fiktiv debatt. Lantbrukets utveckling är för viktig för det. 


Sofia Emilsson
Verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna

 

Svar från ledarredaktionen:  
Ekologiska lantbrukarnas verksamhetsledare Sofia Emilsson uttrycker en besvikelse över att Land Lantbruk har publicerat ett debattinlägg där hon anser att påståendena är faktaresistenta. Våra debattsidor är till för en fri och öppen diskussion inom de gröna näringarna. Fakta kan ifrågasättas på ett sunt sätt och ses ur olika synvinklar. I det sammanhanget tycker jag att olika perspektiv på exempelvis produktionsinriktningar verkligen hör hemma på våra debattsidor. 


Anna Nilsson
Politisk chefredaktör 
Land Lantbruk

Läs mer: 

Jämför produktionssystem utifrån forskning 

Skattepengar ska inte gå till lögner och propaganda