Vi måste ha tydliga mål för livsmedelsberedskapen

Sveriges livsmedelsberedskap har sjunkit under många år. Det behövs en överenskommelse över partigränserna, det skriver Lars-Johan Merin, ordförande för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, SFO, efterlyser ett samverkansinitiativ, över partigränserna, med en långsiktigt hållbar politik för svenskt jordbruk. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sveriges livsmedelsförsörjningsberedskap har sjunkit under många år, i dagsläget finns en produktion under 50 procent av behoven. Det ett uttalat mål att försörjningsgraden borde upp, men det finns ingen utstakad väg dit – där behövs en överenskommelse över partigränserna.

Tydliga signaler från handeln visar att konsumenterna väljer billigare, ofta importerade produkter, på grund av de allmänt stigande matpriserna. Enligt tillgänglig statistik ökade underskottet i handeln med jordbruksvaror och livsmedel tydligt, till strax över 39 miljarder kronor under det första halvåret 2022 jämfört med motsvarande period 2021.

Denna trend kommer att visa sig bli ännu kraftigare fram. Detta är ett av många problem som de gröna näringarna kämpar emot. Det kan beskrivas som en bristande samstämmighet mellan politiken för de gröna näringarna och konsumentbeteendet, där offentlig upphandling inte agerar annorlunda. Dagens situation med ökade kostnader för insatsvaror ökar riskerna betydligt på gårdsnivå, vilket gör att företagare överväger, eller avstår att producera. Detta i en tid när produktionen behöver öka.

Sveriges Frö och Oljeväxtodlare, SFO, välkomnar de åtgärder som presenteras i budgeten för att stödja vår näring och andra näringar i krisen. Vi uppskattar elstödet samt den förlängda reduktionen av dieselskatten för jord- och skogsbruk. Samtidigt är det uppenbart att dessa åtgärder inte förslår långt för att långsiktigt vända utvecklingen vare sig för jordbruksföretagen eller för att säkra Sveriges försörjningsberedskap.

SFO efterlyser ett samverkansinitiativ, över partigränserna, där en långsiktigt hållbar politik för svenskt jordbruk:

  • En förutsättningslös genomgång av de gröna basnäringarnas generalproblem, svag grundlönsamhet och till viss del bristande konkurrenskraft.
  • Klargöra vad som påverkar företagens konkurrenskraft.
  • Vårt lands livsmedelsförsörjningsberedskap måste upp på bordet. Precis som osäkerheten i vår omvärld leder till ökade försvarssatsningar måste motsvarande göras för livsmedelsförsörjningen. Det behövs ett Försvarsbeslut för livsmedelsförsörjningen.
  • Kan vi genom skattesystemet skapa lösningar som bidrar till ekonomisk stabilitet och långsiktighet inom de gröna näringarna? Vilket på sikt skulle stävja behovet av akut utryckningar med kris och torkstöd.
  • Anamma modern växtförädlingsteknik.
  • Företag som arbetar med växtodling eller djur omfattas idag av över 450 lagkrav, regelförenkling är nödvändigt.


Flera av åtgärderna är inte förenade med kostnader, mycket handlar i grund och botten om inställning till näringen. Konkret innebär mycket av våra förslag att jobba med de intentioner som dokumenteras i den livsmedelsstrategi som såg dagens ljus 2017. En strategi som fram till dagsdato, haft karaktären skrivbordsprodukt, utan verkstad i åtanke. Strategin var framtagen med bred politisk förankring, och kan tjäna som grunddokument, för ett brett politiskt arbete.

Sverige har goda grundförutsättningar, goda produktionsresultat både inom animalier och växtodling, dokumenterat låg miljöpåverkan vilket är resultatet av en välutbildad och ambitiös yrkeskår. Låt oss förvalta  dessa tillgångar, och skapa tilltro i de gröna näringarna. 

Lars-Johan Merin
ordförande för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, SFO

Läs mer: 

De toppar årets 50-lista

Låt oss få veta var köttet kommer ifrån