Vi måste producera mer svensk mat

Vi behöver fokusera på att göra det enklare och billigare att producera svensk mat och på så sätt stärka vår konkurrenskraft i det globala livsmedelssystemet. 
Det skriver Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde i Östergötland och styrelseledamot i Arla. 

Grundförutsättningen för en god livsmedelsberedskap är lönsamma livsmedelsföretag. Den beredskapen byggs i fredstid. Det skriver Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde i Östergötland och styrelseledamot i Arla. FOTO: KRISTINA HANSÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln Vågar Arla stå upp för korna? skriven av Claes Jonsson, ordförande för Sveriges mjölkbönder. 


Claes, jag delar helt din uppfattning att Sverige skulle kunna producera betydligt mer mjölk. Det är precis det min debattartikel handlar om.  
Torka, pandemi, krig och kostnadskris har de senaste åren blixtbelyst behovet av att stärka Sveriges matproduktion. Detta torde vi vara överens om. Men att andelen importerade livsmedel har ökat kraftigt på senare år beror mer på svenskarnas förändrade konsumtionsmönster än att vi inte skulle ha kapaciteten att producera det vi behöver för landets försörjning


Grundförutsättningen för en god livsmedelsberedskap är lönsamma livsmedelsföretag. Den beredskapen byggs i fredstid. 

Min artikel handlar om att ett ensidigt fokus på att öka ”självförsörjningsgraden” vare sig kommer att förbättra vår beredskap eller bidra till en mer lönsam svensk mjölkproduktion. 
Vi behöver istället fokusera på att göra det enklare och billigare att producera svensk mat och på så sätt  stärka vår konkurrenskraft i det globala livsmedelssystemet. Det gör vi genom att satsa på en hållbar och storskalig export av svenska livsmedel och genom att stärka den inhemska produktionen av insatsvaror. Det gör oss både självförsörjande om krisen eller kriget kommer, och skapar förutsättningar för god lönsamhet för svenska bönder.


Inger-Lise Sjöström
Mjölkbonde i Östergötland och styrelseledamot i Arla
 

Läs mer: 

Svenskt lantbruk behöver sikta högre än självförsörjningsgrad

Vågar Arla stå upp för korna?