Kompensera markintrång till marknadsvärde

Frågan om ersättningsnivån för markintrång har i varit låst i åratal. Men situationen kan få en rörelse i rätt riktning när en snabbare elnätsutbyggnad prioriteras, skriver Anna Nilsson. 

En ledningsrätt är ett intrång i äganderätten, och ger därför rätt till ekonomisk kompensation.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Elektrifiering är just nu ordet på allas läppar. Energipriserna skjuter i höjden samtidigt som energibolagen levererar stora vinster. Men när nya ledningar ska dras så tas det för givet att markägare ska upplåta mark till en blygsam engångsersättning. 

Skogsägare hör återkommande av sig till oss på redaktionen för att de känner sig överkörda vid markintrång. Alla är eniga om att kompensationen borde vara kopplad till marknadsutvecklingen och utebliven framtida produktion. En diskussion om detta har även förts på våra debattsidor i Land Skogsbruk och här på sajten.

Att ersättningsnivån borde följa marknaden kan tyckas vara en självklarhet. När det kommer till vindkraftsetablering är arrendebeloppen i en annan storleksordning. Med en viktig skillnad - kommer inte alla parter överrens så blir det ingen affär.

En ledningsrätt är ett intrång i äganderätten, och ger därför rätt till ekonomisk kompensation. Om parterna inte är överens så värderar Lantmäteriet intrånget och beslutar om storleken på ersättningen enligt Expropriationslagen. Det vet förstås både elbolagen och markägarna mycket väl om, och inte sällan hamnar beslut i långbänk. Frågan har i varit låst i åratal. 

Självklart behöver ledningar dras för att tillgången på el, bredband och vatten ska fungera i hela landet. Visst, det går förstås att överklaga Lantmäteriets beslut för den som inte håller med. Det tar tid, men det har uppenbarligen inte varit tillräckligt kostsamt för elbolagen. Men tid är också pengar, och kanske kan situationen nu få en rörelse i rätt riktning när en snabbare elnätsutbyggnad prioriteras. 

För i ljuset av energikris och krig har frågan åkt i raketfart upp på den politiska agendan. Faktum är att en fördjupad översyn av ersättningsnivån till markägare tas upp, nästan förvånansvärt tydligt, i den klimaträttsliga utredningen Rätt för klimatet som presenterades förra året. Slutsatsen är att en höjd ersättning ökar sannolikheten att markägare blir nöjda med kompensationen, och processen att eventuellt slippa gå via domstol och Lantmäteriet kan därmed kanske slopas. Det har dock ännu inte tillkännagivits ifall en sådan översyn är i gång.

Hur modellen skulle kunna se annorlunda ut är nästa fråga. Det är inte förbjudet för elbolagen att erbjuda markägare en annan utbetalningsplan än ett engångsbelopp, men incitament har hittills saknas. Att i stället få en årlig avkastning kan ge problem ifall fastigheten exempelvis byter ägare eller klyvs, och kan gissningsvis kräva en del administration. 

Utökade rättigheter kommer sällan gratis. Oavsett hur, så behöver markägare kompenseras för det intrång och merkostnader samhällsnyttan medför för all framtid.

Läs mer: 

Ersättningsnivån för skogsintrång är oacceptabelt låg

Energibolagens vinster går till Tyskland

Allt som står i DN är inte sant