Livskraftiga skogar är avgörande för svensk skogsindustri

Debattörerna misstolkar min debattartikel och väljer istället att teckna en nattsvart bild av såväl svenskt skogsbruk som skogsindustri. Det skriver Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

Skogsindustrin har de senaste fem åren stått för 20 procent av svensk industris investeringar. Våra medlemsföretag har fortsatt en hög ambitionsnivå, men fortsatta investeringar kräver långsiktiga spelregler. Det skriver Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln Sveriges goda rykte är borta sedan länge

I ett inlägg om Skogsindustrins nya Framtidsagenda misstolkar debattörerna Agneta Blomqvist och Peter Lindgren min debattartikel och väljer istället att teckna en nattsvart bild av såväl svenskt skogsbruk som skogsindustri. En bild som varken tar hänsyn till vidden av näringen eller bredden av en ambitiös hållbarhetssträvan, vilket är just det som Skogsindustrins Framatidsagenda och dess löften är ett uttryck för.

Skogsindustrierna samlar 220 företag och branschen sysselsätter 120 000 personer. Vi jobbar dagligen i och nära skogen. Planeringshorisonten för skogen sträcker sig mot kommande generationer. Skog växer långsamt, så både skogsbruk och den industri som bygger på dess råvara är långsiktiga investeringar. Skogsindustrin har de senaste fem åren stått för 20 procent av svensk industris investeringar. Våra medlemsföretag har fortsatt en hög ambitionsnivå, men fortsatta investeringar kräver långsiktiga spelregler.

Livskraftiga skogar är avgörande för svensk skogsindustri och att vi kommer vara en drivande aktör för en ökad biologisk mångfald. Hållbarhetsarbete handlar dock om att foga samman samexisterande intressen. Och att uppnå resultat. Som en del i det arbetet vill vi kroka arm med andra aktörer.

Ett ensidigt synsätt där möjligheterna med träd börjar och stannar i skogen missar potentialen för ökad klimatnytta i svensk skog, genom absorbering av stora mängder koldioxid som lagras vidare i produkter av trä. 

Debattörerna väljer att slå mot Framtidagendans framåtriktade perspektiv. Då bortser de från vad Framtidsagendan faktiskt är - en kraftsamling över tid baserad på löften formulerade med en mer hållbar framtid som målbild. Det är en kraftsamling vi gör nu, ett arbete som i sina olika delar både accelereras och påbörjas.

Den argumentation som debattörerna Agneta Blomqvist och Peter Lindgren använder i sin replik understryker vikten av en konstruktiv dialog kring både möjligheter och utmaningar som för svensk skogsnäring står inför. Med fokus på att dra nytta av potential, adressera problem och överbrygga motstånd, går det att både balansera intressen och skapa nytta. 

I skogen, för klimatet och mot framtiden.  

Viveka Beckeman, 

Vd Skogsindustrierna

Sveriges goda rykte är borta sedan länge

Skogsindustriernas framtidslöften ger en bra riktning