Vi ser fram emot en fortsatt dialog i ett annat forum

Det krävs en ökad tydlighet kring de olika intresseavvägningarna inom skogspolitiken och synen på miljömålen. Det skriver Martin Kinnunen och 
Tomas Brandberg, Sverigedemokraterna. 

Det kräver en god portion uppmärksamhet från regeringens och riksdagens sida att driva Sveriges och svenska skogsägares intressen. Vi räknar självklart med att Skogsstyrelsens generaldirektör och all den kompetens som Skogsstyrelsen representerar fullt ut är oss behjälpliga med detta. Det skriver Martin Kinnunen och Tomas Brandberg, Sverigedemokraterna i ett debattinlägg. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln "När medierna ringer svarar vi".  


Vi tackar Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, för det välformulerade svaret och tar fasta på hans försäkran om att inte kommentera politikens inriktning. Gott så, även om denna försäkran inte fullt ut harmoniserar med den kravlista som publicerades på nyhetsportalen Altinget den 12 maj, inklusive en begäran om ”ökade anslag för skydd av skog”. Det är en budgetfråga som beslutas av riksdagen.


Han antyder också i sitt svar att det handlar om en ”mångårig otydlighet”, alltså en otydlighet som pågick även under rödgrönt styre vilket vi i viss utsträckning kan instämma i. Det krävs en ökad tydlighet kring de olika intresseavvägningarna inom skogspolitiken och hur man ser på miljömålen. Det är därför viktigt att den aviserade utredningen som regeringen planerar kan bidra till att tydliggöra inriktningen av politiken. Att generaldirektören skulle ha gjort motsvarande påpekanden i förhållande till Miljöpartiets politik är fullt möjligt, men det gick oss i så fall förbi. 


Enligt vårt synsätt strider det mot intentionerna i den svenska modellen för skogsbruk att i alltför stor skala betala skogsägarna för att inte bruka sin skog. Det blir då en dubbel nota att betala för samhället. Istället bör man, för merparten av skogen, finna vägar att kombinera miljövärden och ekonomisk hänsyn under en cykel mellan två föryngringar. Detta har fungerat mycket väl under många decennier, vilket också har resulterat i den högkvalitativa skog vi disponerar idag. Och utan att lägga ord i landsbygdsministerns mun eller uttala oss å regeringens vägnar så anser vi att det är denna ordning vi ska tillbaka till efter den parentes som inleddes efter valet 2014.


Svensk skogspolitik står just nu i fokus, både i Sverige och EU, där övriga EU-länder har upptäckt att Sverige har en fantastisk kolsänka, som ska kompensera för andra länders utsläpp av växthusgaser. Vi förväntas också i överstatlig anda uppfylla krav som unionen ställer på oss vad gäller att undanta enorma landarealer från avverkning.


Det kräver en god portion uppmärksamhet från regeringens och riksdagens sida att i denna situation driva Sveriges och svenska skogsägares intressen. Vi räknar självklart med att Skogsstyrelsens generaldirektör och all den kompetens som Skogsstyrelsen representerar fullt ut är oss behjälpliga med detta. 

Med det sagt uppskattar vi dialogen, även om den förts via media.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot, Sverigedemokraterna. 
Tomas Brandberg, representant i miljömålsberedningen och regionpolitiker Västra Götaland, Sverigedemokraterna. 
 

Läs mer: 

Skogsstyrelsens generaldirektör bör inte gå via medierna

När media ringer så svarar vi