När media ringer så svarar vi

Vi är måna om att ge omvärlden information och när media ringer så svarar vi. Det skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

"Politikens inriktning har jag för vana att inte kommentera, det varken kan eller ska jag göra i min roll som generaldirektör. Men jag vill gärna förtydliga våra arbetssätt." Det skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett debattinlägg. FOTO: LISA BJÖRK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln Skogsstyrelsens generaldirektör bör inte gå via medierna
I sin debattartikel ifrågasätter Sverigedemokraterna Martin Kinnunen och Thomas Brandberg varför jag har uttalat mig i media angående vår hemställan till regeringen där vi begärt ett förtydligande om skogspolitiken. Det korta svaret är: när media ringer så svarar vi.


Politikens inriktning har jag för vana att inte kommentera, det varken kan eller ska jag göra i min roll som generaldirektör. Men jag vill gärna förtydliga våra arbetssätt. För att kunna följa den politik som regering och riksdag lägger fast så kommunicerar vi med Regeringskansliet på flera olika sätt. Grunden för hur vi styrs av och kommunicerar med politiken är den formella kommunikationen som regleringsbrev, regeringsuppdrag, budgetunderlag - eller en hemställan. Systematiska myndighetsdialoger och löpande kontakter om våra förutsättningar och uppdrag är ett komplement.


Jag valde att skriva en hemställan för att tydligare rikta fokus på en mångårig otydlighet kring hanteringen av skogar med höga naturvärden. I skogspropositionen från 2021 förstärks otydligheten genom budskapet att skogar med höga naturvärden inte ska avverkas samtidigt som initiativet till skydd ska komma från markägaren. Hur ska då avverkningsanmälningar av skogar med höga naturvärden hanteras? Denna otydlighet är inte hållbar för någon av sektorns intressenter och det är viktigt för oss att detta blir tydligt.


Vi är måna om att ge omvärlden information i våra externa kanaler och när media ringer och ställer frågor om ett offentligt dokument så svarar vi. 


Herman Sundqvist
Generaldirektör, Skogsstyrelsen.
 

Läs mer: 

Skogsstyrelsens generaldirektör bör inte gå via medierna

Vi bär redan ledartröjan inom hyggesfritt