Länsstyrelsen: Korrekt att avsluta åtagandet

Åtaganden har avslutats enligt gällande förordning. Det svarar Maria Leclercq, avdelningschef på Länsstyrelsen i Östergötland i en replik. 

Anledningen till att många åtaganden för miljöersättningar avslutats 2022 är att pengarna för dessa ersättningar är slut inom landsbygdsprogrammet. Det svarar Maria Leclercq, avdelningschef, avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel, Länsstyrelsen Östergötland i en replik. FOTO: ANNA LINDÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattinlägget "Avtal ska hållas"

Länsstyrelsen Östergötland kommenterar inte enskilda fall, men generellt kan sägas att anledningen till att många åtaganden för miljöersättningar avslutats 2022 är att pengarna för dessa ersättningar är slut inom landsbygdsprogrammet. Det handlar till exempel om åtaganden för betesmarker och slåtterängar, skyddszoner och ekologisk odling.

I besluten hänvisar Länsstyrelsen till förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder där det framgår att ”stöd får lämnas som ekonomiskt bidrag i den mån det finns medel”.

Det erbjuds liknande miljöersättningar att söka i den nya perioden/strategiska planen. Det går dock inte längre att söka miljöersättning för vallodling.

Här finns mer information om avslutade åtaganden. 

Maria Leclercq, avdelningschef, avdelningen för djur, landsbygd och livsmedel, Länsstyrelsen Östergötland

Läs mer: 

Avtal ska hållas

Jordbruksverkets agerande saknar lagstöd

Nu måste landsbygdsministern agera