Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 22 juli

Ett smalare landsbygdsprogram är efterlängtat

EUs nya strategi för en hållbar livsmedelsproduktion bör gå hand i hand med det nya landsbygdsprogrammet för att säkra konkurrenskraften och hållbarheten inom jordbruket. Det skriver Tove Mellgren i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Tove Mellgren, ledarskribent på Land lantbruk.
Tove Mellgren, ledarskribent på Land lantbruk.

Vi befinner oss i en brytningstid. Det nuvarande landsbygdsprogrammet tar snart slut och ett nytt ska ta vid.

Att ett nytt landsbygdsprogram dröjer har stått klart länge. Nyligen skickade Jordbruksverket sitt förslag till Näringsdepartementet gällande landsbygdsprogrammet för förlängningsåren 2021 och 2022.

Livsmedelsstrategin och jordbrukets miljöarbete ska tydligare vara i fokus och krånglet ska minska enligt förslaget. Flera områden kopplade till landsbygdsutveckling föreslås flyttas ur programmet och i stället omfattas av andra nationella program, däribland den viktiga bredbandsutbyggnaden.

Ett smalare och kraftfullare landsbygdsprogram är i mångt och mycket efterlängtat. Riksrevisionen har tidigare riktat kritik mot programmets svåröverskådliga struktur. Att regelkrångel hämmar företagare är välkänt. Att göra det enklare för jordbrukare att ta del av ersättningar är nyckeln till att ersättningarna gör det som de är avsedda att göra.

Just nu förhandlas EUs Farm to fork, EUs nya strategi för en hållbar livsmedelsproduktion där EU vill samla olika miljöambitioner för jordbruket. Den strategin bör gå hand i hand med det nya landsbygdsprogrammet för att säkra konkurrenskraften och hållbarheten inom jordbruket.

Politiska beslut spelar roll. EU-kommissionen har nyligen beslutat att godkänna skattebefrielsen för biogas. Det är ett positivt beslut för svenska jordbruksföretagare som producerar biogas. Biogasen är ett bra exempel där vi tar hand om restprodukter och omvandlar till förnybar energi och näring till jordbruket. Ett välkommet beslut som kom i elfte timmen.

För finns det något som företagare vill ha så är det långsiktighet och tydliga spelregler, då vågar man investera och utveckla. Det ger förutsättningar till en ökad och mer hållbar livsmedelsproduktion.

I höst vet vi hur förslaget om förlängningsåren slutligen ser ut. Det ger också en fingervisning om hur Landsbygdsprogrammet kommer att se ut under nästa programperiod. Jordbrukarstöden bör hållas så stabila som möjligt för att jordbruksföretagarna ska kunna planera sin verksamhet långsiktigt. Det kommer i slutändan leda till ett förverkligande av livsmedelsstrategin.LÄS MER: Kan EU-samarbetet repa sig efter krisen?LÄS MER: Ökad livsmedelsförsörjning ger ökad motståndskraft

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen