Stor efterfrågan ger bra betalt för nöt och lamm

Efterfrågan på svenskt nöt- och lammkött är fortsatt hög vilket lyfter noteringarna och ger bättre betalt till köttproducenter. Bakgrunden är främst coronapandemin som ökar försäljningen i butik men också torkan 2018 fortsätter att kasta skuggor över marknaden.

Större efterfrågan på kött, coronapandemin och torkan 2018 påverkar köttpriserna ute i butik.
Större efterfrågan på kött, coronapandemin och torkan 2018 påverkar köttpriserna ute i butik. FOTO: KRISTINA HANSÉN

Noteringarna på nöt- och lammkött ligger fortsatt högt och inget ser just nu ut att störa prisbilden.

Vi har höjt noteringen ungefär 2,50 kronor på nöt hittills i år, säger Paul Robertson, inköpschef på KLS Ugglarps, som samtidigt är noga med att understryka att det i priset till lantbrukaren även ingår en kontraktsdel och att förutsättningarna kan variera från gård till gård.

Man väljer svenskt i butik

Kenneth Lundgren, inköpare på Skövde Slakteri, ger samma bild.

Noteringen har gått upp med 1,50 till 2 kronor hittills i år. Det är bra sug efter nötkött och har så varit sedan i somras. Konsumenter köper mer kött i butik och då väljer man svenskt i större utsträckning, säger han.

Genomsnittsnoteringen, som ska tas med en nypa salt, ligger nu kring 41 kronor för klass 0 fetthalt 3, vilket är en uppgång på 10,8 procent på ett år.

Priserna är bra nu och vi måste se till att vårda dem långsiktigt. Kalvar är ganska dyra nu och sätter du in kalv för slakt nästa år kan det skapa nervositet även om det i dagsläget inte finns något som pekar mot en prisnedgång, säger Kenneth Lundgren.

Brist på lammkött gav högre pris

Även lammpriserna är höga trots att de kommit tillbaka något från vårens och sommarens nivåer.

Enligt Elisabeth Svensson, lammansvarig på HK Scan, ligger noteringen för R- 4 kronor högre än motsvarande tid i fjol, eller på 45 kronor kilot. Sedan tillkommer kontraktstillägg och leveranstillägg kopplat till volymen.

Torkan 2018 innebar en nedgång i besättningarna och redan 2019 blev det en brist på svenskt lammkött som ledde till en ökning i priserna. Utöver det har vi coronaeffekten, säger Elisabeth Svensson.

Också efterfrågan på fläskkött är stabil. Här ligger en genomsnittsnotering på 19 kronor kilot vilket är en uppgång med 12 procent på ett år.

LÄS MER: Elisabeth Hidén: ”Jorden går inte under om du äter en bit svenskt kött”

LÄS MER: ”Mat växer inte på asfalterad mark”