Alla kraftverk ska miljöanpassas

Vi anser att alla kraftverk eller överhuvudtaget all exploatering som påverkar miljön ska miljöanpassas, utan undantag, skriver Christer Borg, Älvräddarna. 

De som nu omprövar vattenkraften väljer mellan att få bidrag för fiskvägar eller bidrag för avveckling, skriver Älvräddarna. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på debattartikeln "De små vattenkraftverken behövs". 

Det ska understrykas att Älvräddarna inte är en sportfiskeorganisation, utan en miljödito. Vi belyser vikten av friska ekosystem för att vi inte ska utarma möjligheterna till liv på planeten, något som forskare och FN uppmärksammar. Vårt argument är att en god miljö med friska ekosystem gynnar alla, även om alla initialt inte begriper det.

Vi har brist på ekosystem med strömmande vatten och fria vandringsvägar. Det leder till att arter som exempelvis flodpärlmusslan minskat drastiskt i hela Europa. Det finns därtill mängder av andra arter av växter, insekter och ryggradsdjur som lider av bristen på strömmande vatten.

När vi nu miljöjusterar kraftverken för ekosystemen och dess invånares egen skull, är det något nytt. Det perspektivet har ännu inte alla greppat, men det finns där och det är nu norm via lagar både nationellt och internationellt.  

De som nu omprövar vattenkraften väljer mellan att få bidrag för fiskvägar eller bidrag för avveckling. Att en del då frivilligt väljer avveckling beror på att de slipper dammansvar och en hel del arbete, samtidigt som utrivningen av dammen gynnar ekosystemet. Detta är fakta och antalet dammar som rivs ut av sina ägare på grund av tvång från myndigheter är exakt noll.
Det är också fakta att det inte blir några permanenta gyttjebäddar när en damm rivs ut, redan efter något år är det uppvuxet på sedimentvallarna. 

Älvräddarna slåss inte för någons sportfiske. Det finns dock progressiva organisationer för fiskerättsägare som organiserar fiskevårdsområden, som med äganderätten som argument driver på både miljöanpassningar och utrivningar av dammar. Detta eftersom de fattat att det finns bättre ekonomi för dem som fastighetsägare i sportfisketurism än i att en person producerar sin egen el.

De minsta kraftverken lyder under samma lagar som de större kraftverken och dammarna. De största kraftverken ger en betydande del av svensk elproduktion, och därför har riksdag och regering bestämt att de ska få undantag från miljöanpassning som påverkar produktionen. Det är inget som Älvräddarna anser är bra. Tvärtom anser vi att alla kraftverk, eller för den delen exploatering som påverkar miljön överhuvudtaget, ska miljöanpassas, utan undantag. Och detta arbetar vi för att nå.

Det är inte bara havsvandrande fiskar som behöver fria vandringsvägar, även lokala bestånd måste kunna röra sig fritt. Det finns också mängder av små åar både i södra och norra Sverige som mynnar direkt i havet. Det finns därför inte något vettigt argument för att först lösa problemen i de stora kraftverken i huvudfårorna.

Fiskar vandrar hela tiden, för födosök, lek, och för att söka skydd. I de stora kraftverken kan kanske en kompromiss accepteras för elproduktionens skull genom årstidsanpassade tappningar av vatten för specifika arter. För småskaliga med mycket liten elsystembetydelse finns ingen anledning att göra en sådan avvägning. 

Christer Borg
generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation

Kraftverksdammarna gör nytta för fisken

Ministern måste rädda Järlefallsdammen

Äganderätten gäller även för den lilla

Ingen vill förstöra en kulturmiljö