Kostråden måste säkra vår försörjningsförmåga

Det är bra att NNR har lyssnat till åtminstone en del av den massiva kritik som har kommit från såväl forskare som lantbruksorganisationer, skriver Palle Borgström.

Det är lugnande att Annica Sohlström kommer med beskedet att såväl kött som mjölk och mjölkprodukter kommer att vara kvar i de svenska kostråden.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är bra att Annica Sohlström, GD på Livsmedelsverket, bringar klarhet i frågan om de kommande nordiska näringsrekommendationerna.

I bakgrundsarbetet har det dragits många felaktiga slutsatser om livsmedelsproduktionen i Norden, därför är det lugnande besked som Annica Sohlström kommer med: såväl kött som mjölk och mjölkprodukter kommer att vara kvar i de svenska kostråden.

Det är särskilt viktigt för sårbara grupper i samhället såsom barn, sjuka och äldre, som ska täcka hela eller delar av sitt energi- och näringsintag med den mat som serveras på skola och förskola och inom vård- och äldreomsorgen. LRF delar även det tydliga ställningstagandet att dessa livsmedel behövs i kosten, framför allt för dem som är i behov av näringstät mat med hög biotillgänglighet. Det ska helt enkelt även i framtiden vara möjligt att äta en blandkost med hänsyn till både miljön och hälsan i skola, förskola och vård- och äldreomsorg.

LRF ser också positivt på att Livsmedelsverket är tydligt med att de framtida kostråden ska ta hänsyn till de regionala förutsättningarna så att råden går i linje med den nuvarande livsmedelsstrategin och tar hänsyn till det arbete som har påbörjats med en uppdaterad livsmedelsstrategi där fokus ligger på en ökad livsmedelsproduktion.

Med tanke på det osäkra omvärldsläget är det viktigt att Sverige bygger upp vår beredskap och därmed vår försörjningsförmåga.

Det är ingen slump att kött och mjölk har varit en stöttepelare i det nordiska jordbruket sedan urminnes tider. Det är på så sätt vi kan använda gräset i våra skogs- och mellanbygder och skapa levande bebyggelse och sysselsättning över hela landet. Tack vare våra vallodlingar har lantbrukare ökat mullhalten i Sverige. Men det betyder inte att vi nedprioriterar frukt, grönt och baljväxter. Tvärtom, vi ser flera satsningar på ökad produktion av vegetabilisk mat. Men båda behöver varandra. Att utesluta det ena för att öka importen av det andra är varken bra för miljön, eller för vår inre säkerhet.

Det är bra att NNR har lyssnat till åtminstone en del av den massiva kritik som har kommit från flera håll, såväl forskare som lantbruksorganisationer. Vi ser också mycket positivt på att generaldirektören för Livsmedelsverket är tydlig med att både kött, mjölk och mjölkprodukter, är så viktiga i kosten och att svensk köttproduktion bidrar med positiva miljövärden och inte enbart är en klimatbelastning, såsom har varit betoningen i underlagen till NNR.

Med dessa klargöranden från generaldirektör Annica Sohlström ser vi fram mot fortsatt konstruktiv dialog där alla hållbarhetsben tas med, såsom de sociala, de miljömässiga och de ekonomiska.

Palle Borgström, LRF, riksförbundsordförande

LÄS MER:

Vi måste stoppa de nya kostråden

Ska veganismen styra våra kostråd?

”Vegetarisk kost är ingen mirakelmedicin”