Ert kretslopp är en ren pappersprodukt

Att klimatbelastningen från jordbruket kan minska med 90 procent låter helt fantastiskt, men det är tyvärr inte realistiskt. Det skriver Pelle Philip, Vaggeryd.

Ett totalt kretsloppsjordbruk fungerar inte idag, detta vågar jag säga utan att ha tagit del av er studie ”Framtidssäkrat Jordbruk”. Det skriver Pelle Philip, Vaggeryd i en debattartikel i Land Lantbruk. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Replik på debattartikeln: Stoppa den globala uppvärmningen genom livsmedelssystemet av Artur Granstedt, Agr Dr i växtnäring och ekologiskt lantbruk, med flera.  


Debatten om bondens roll i påverkandet av koldioxidutsläppen är förvirrande. Forskarna bakom debattartikeln vill gärna framställa att det är från landsbygden det onda kommer från och de förmedlar då gärna siffror som tyvärr saknar hänvisning eller rent av är falsarium. De fyra forskarna redovisar ett förslag om hur man ska kunna stoppa den globala uppvärmningen. De börjar med att påstå att maten står för 33 procent av klimatutsläppen, inklusive importen. I själva verket så står jordbrukets matproduktion för 15 procent av nationens samlade koldioxidutsläpp. Detta plus det importerade, men märk väl att vi också exporterar.


Att klimatbelastningen från jordbruket kan minska med 90 procent (var kommer denna siffra ifrån?) låter helt fantastiskt, men det är tyvärr inte realistiskt. Skillnaden mellan konventionellt och ekologiskt svenskt jordbruk är inte så stor miljömässigt, tack vare det stränga regelverk vi har i förhållande till övriga länder. (Se "En jämförelse mellan ekologisk och konventionell djurhållning", en kandisatexamenuppsats av veterinärstudenten Zandra Hugoh, SLU, från 2018).


Men till den stora frågan. Hur får vi till ett ekologiskt kretsloppsjordbruk? Vem vill och har möjlighet att driva denna form av lantbruk? Hur ser strukturerna ut på landsbygden? Till vilken grad kan denna produktionsform försörja det svenska folket? Det är reflektioner som vi måste göra. Ett totalt kretsloppsjordbruk fungerar inte idag, detta vågar jag säga utan att ha tagit del av er studie ”Framtidssäkrat Jordbruk”. Däremot har jag erfarenheter från mycket kompetenta ekobönder. Även de köper in ekologiskt foder och ekologiskt gödselmedel. Man kan inte utarma jorden. Tar man bort något (mjölk, kött med mera), så måste det också återföras näring, så det blir balans. Begreppet självförsörjande håller inte.
Sedan finns problemet med något som heter marknadsekonomi. Ekologiskt har ett mervärde så länge det är unikt. 


Man får intrycket att det fattas elementära kunskaper i att driva ett praktiskt jordbruk hos författarna till debattartikeln. Att det är en ren kontorsprodukt är uppenbart.
För övrigt. Den största orsaken till utsläppen globalt är förbränning av fossila bränslen och kol eldade kraftverk. G8-länderna står för hälften av de globala koldioxidutsläppen. Men Kina är idag den absolut största enskilda förorenare av vårt klimat. Det värsta är att de fortfarande byggs kolkrafteldade energiverk såväl i Kina som i Afrika och Sydamerika. 


Sverige har en minimal roll angående koldioxidutsläppen oavsett man räknar per capita eller nationellt. Minimal!


Pelle Philip
Vaggeryd

Läs mer: 

Stoppa den globala uppvärmningen genom livsmedelssystemet

Folkhälsoexperimentet som måste stoppas