Folkhälsoexperimentet som måste stoppas

Att påstå att livsmedelssektorn står för 20-30 procent av de globala utsläppen är helt enkelt inte sant,  eftersom beräkningarna inte tar med fotosyntesen där kolets kretslopp ingår. De nordiska näringsrekommendationerna är inget annat än en näringsmässig katastrof. Det skriver Börje Berntsson, Varekil.

Allt liv på jorden är kolbaserat, så även människan. Varför jobbar dessa så kallade forskare med en manipulerad verklighet som underlag för de nordiska näringsrekommendationerna? Det skriver Börje Berntsson, Varekil, i ett debattinlägg. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på Ta fram en handlingsplan för växtbaserade livsmedel  av Per Frank, ordförande Växtbaserat Sverige. 


Att påstå att livsmedelssektorn står för 20-30 procent av de globala utsläppen är helt enkelt inte sant,  eftersom beräkningarna inte tar med fotosyntesen där kolets kretslopp ingår. Hela det biologiska systemet är ett kolbaserat kretslopp. Så varför redovisa enbart utsläppsdelen? 
De nordiska näringsrekommendationernas kostråd till Nordens folk har varit offentliga i drygt tre månader. Kostråden är inget annat än en näringsmässig katastrof. 


Växtbaserade produkter har en låg näringstäthet och en mycket låg biotäthet, det vill säga människans förmåga att ta upp den näring som finns. Allt för ofta är det ultraprocessad mat som rekommenderas. Dessa växtbaserade produkter har väldigt låga världen av omega 3 och järn, B12 saknas helt om det inte är tillsatt. Det finns två sorter: en animalisk och en syntetisk. Det är tvivelaktigt om kroppen ens kan ta upp den sistnämnda.   


De nordiska näringsrekommendationerna, NNR, har kritiserats av bland annat LRF, som påpekar att dessa kostråd skulle få ödesdigra konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion och därmed självförsörjningsgraden. Kostråden har beskrivits som obskyra.
Kanske på grund av att det är en obskyr engelsk tankesmedja som står för det så kallade faktaunderlaget som NNR byggt sin rapport på. Obskyra därför att de så kallade forskarna har ställt sig över naturlagarna och konstruerat modeller som är frikopplade från biologin. I både det så kallade faktaunderlaget och i modellerna har man utelämnat kolets kretslopp. Den korta kolcykeln, det vill säga den biogena icke-fossila kolcykeln, är central och kan ej uteslutas om man seriöst vill diskutera frågor som dessa. Kolinlagring pågår konstant i alla växters rötter. Allt liv på jorden är kolbaserat, så även människan.
Varför jobbar dessa så kallade forskare med en manipulerad verklighet som underlag för dessa kostråd?
 

Våra livsmedel är en biologisk kolbaserad skapelse och människan som biologisk varelse är helt beroende av denna. Forskarna, och de flesta av oss andra, vet mycket väl att det biologiska systemet är ett kolbaserat kretslopp.  Varför bortser man från denna fundamentala biologiska process, varför redovisar man endast utsläppsdelen?


Fotosyntesen är den process som binder atmosfärens koldioxid tillsammans med vatten och energin från solen. Som restprodukt produceras det syre vi andas.
Fotosyntesen har bildligt och bokstavligt byggt allt organiskt material på vår planet, från minsta blomma till vajande sädesfält, till skogar och regnskogar.
Hur kan man tro att detta kretslopp kan utelämnas från beslutsunderlaget?

Detta feltänk öppnar för vanföreställningen att mat är en förorening för klimatet.
Kostråd till Nordens alla folk är en alltför viktig fråga som ej kan tillåtas basera sig på bristfälliga beslutunderlag och inkompletta modeller, detta folkhälsoexperiment måste stoppas.


Börje Berntsson
Varekil

Läs mer: 

Ta fram en handlingsplan för växtbaserade livsmedel

NNR sätter sig över naturlagarna

Vi måste stoppa de nya kostråden

Missförstånd bakom debatten om näringsrekommendationer

Kostråden måste säkra vår försörjningsförmåga