Klimat- och miljöministerns tystnad borde oroa våra bönder

Det finns en sak vi definitivt vet om slutförhandlingarna om EU:s omdiskuterade lag om naturrestaurering. Jordbruket kommer att göra comeback. Då är tystnaden och passiviteten från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari något som verkligen borde oroa svenska bönder. Det skriver Europaparlamentarikern Emma Wiesner, Centerpartiet.

För Centerpartiet är det därför otroligt oroväckande att höra att Sveriges klimat- och miljöminister inte driver en aktiv linje för svenska bönders bästa i förhandlingarna om EU:s omdiskuterade lag om naturrestaurering. Det skriver Europaparlamentarikern Emma Wiesner, Centerpartiet. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Bakgrunden här är att artikel 9, den som handlar om jordbruket, försvann helt när Europaparlamentet i somras röstade igenom sin ståndpunkt inför slutförhandlingarna. Det var få som trodde att den skulle förbli utanför, och efter vad Centerpartiet nu hör från slutförhandlingarna, så kämpar både rådet och EU-kommissionen för att få tillbaka många delar av sina ursprungsförslag.

Det handlar bland annat om återvätningen av våtmarker. Enligt våra indikationer så kommer denna att göra comeback, och då är det otroligt viktigt att Sverige kan få till förändringar som inte ger de negativa effekter som ursprungsförslaget hade gett. För Centerpartiet är det därför otroligt oroväckande att höra att Sveriges klimat- och miljöminister inte driver en aktiv linje för svenska bönders bästa i förhandlingarna. Sveriges förhandlingstaktik verkar ha hämtats rakt av från den som Moderaterna och Kristdemokraterna följde i parlamentet – nämligen att vägra vara med och i stället bara hoppas på att allt faller.

Det kommer inte att ske. Den här lagstiftningen kommer att bli verklighet oavsett om den svenska regeringen vill det eller inte – och då är det deras plikt att se till så att den blir så bra som möjligt för Sverige.

Vi hör från flera länder att Sverige agerar otroligt passivt i förhandlingarna. Att svenska tjänstemän skulle göra detta beror på en av två saker: Antingen har regeringen en öppen taktik att fortsätta sura och säga nej till allt – eller så är instruktionerna så obefintliga att tjänstemännen inte vet vilket mandat de har.

Finland gör tvärt om i förhandlingarna. De driver på hårt för att stoppa de delar som skadar finskt jord- och skogsbruk mest. De lämnar in förslag efter förslag på förändringar och agerar proaktivt för att få segrar för sitt land.

Den som bara sitter tyst och inte slåss för sin sak blir inte tagen på allvar i Bryssel. Här går det inte att sura sig till passiva framgångar i förhandlingar. 

Efter att Europaparlamentet antog en väldigt flexibel förhandlingsposition fanns en jättebra chans att få till en lagstiftning som tryggar markägares rättigheter, ett aktivt jord- och skogsbruk samt som långsiktigt förbättrar tillståndet för naturen och den biologiska mångfalden. Men då måste alla som vill få till en sådan lagstiftning arbeta åt samma håll – det fungerar inte att likt regeringen tjura i ett hörn.

Centerpartiet kommer att fortsätta arbeta intensivt med och vaka över denna lagstiftning – hela vägen in i mål. För oavsett man vill det eller inte kommer den här lagen att bli verklighet – låt oss göra det bästa möjliga av det då.

Emma Wiesner

Europaparlamentariker, Centerpartiet.

Läs mer: 

Har någon sett Sveriges klimat- och miljöminister?

Länder utan skog och åkermark ska inte ställa orealistiska krav på Sverige

Den svenska skogen försvaras bäst vid förhandlingsbordet

Stoppa lagstiftning som hotar svenskt skogsbruk

Den svenska skogen försvaras bäst vid förhandlingsbordet

Vi måste vinna berättelsen om den svenska skogen