Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 21 september 2018

”Jordbruksverket fotsätter sätta skräck i bönder”

Många lantbrukare är satta i skräck av Jordbruksverkets tvärvillkorsavdrag på rättsosäkra grunder, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Kerstin Davidson, ledarskribent.
Kerstin Davidson, ledarskribent. FOTO: IBL/Ann Lindén

Ett kryss i en ruta i en kontrollrapport från Länsstyrelsen är inte tillräckligt bevis för att en lantbrukare har brutit mot regelverket. Det slår två tingsrätter – i Luleå och i Linköping – fast i ett par domar. Jordbruksverket förlorade mot lantbrukarna och måste stå för dessas rättegångskostnader.

Normalt är det förvaltningsdomstolarna som dömer i konflikter mellan enskilda och myndigheter, och där är det mycket sällan som lantbrukare får rätt. Men de här två fallen hamnade i tingsrätterna som så kallade tvistemål, sedan lantbrukarna inte betalat och hade bestridit Jordbruksverkets återkrav.

Lantbrukaren i Norrbotten hade fått tvärvillkorsavdrag och skulle betala tillbaka 203 000 kronor. I domen i Luleå från 2016 konstaterar tingsrätten: ”Enbart kontrollrapporten utgör inte /…/ sådan bevisning att Jordbruksverket har styrkt sitt påstående om dessa brister.”

En likartad dom meddelades i Linköping i våras. Nu handlade det om ett återkrav på 24 000 kronor, bland annat för att lantbrukaren inte i tid rapporterat in några kalvar till Centrala djurdatabasen. Tingsrätten resonerar på liknande sätt som domstolen i norr. Kontrollrapport tillsammans med vittnesmål från Länsstyrelsens handläggare räcker inte som bevis.

Notabelt är att verket för att driva in de 24 000 kronorna från djurägaren i Östergötland betalade 174 000 kronor i ombudskostnader.

De två domarna borde ha kunnat få konsekvenser för Jordbruksverkets rutiner kring tvärvillkoren. Har man därför gjort om systemet till att bli mindre godtyckligt och mer rättssäkert? Nej, knappast.

Vad gjorde då verket? Jo man överklagade båda domarna till hovrätterna. Men i båda fallen drog verket i sista stund tillbaka sin överklagan. Varför? Ja, kanske för att man insåg att målen inte skulle kunna vinnas och för att man inte önskade vägledande domar som var obekväma för myndigheten. Var finns i så fall moralen i detta, Jordbruksverket?

Nu fortsätter verket ostört att slå till mot enskilda lantbrukare med tvärvillkorsavdrag på rättsosäkra grunder. Det är en hantering som sätter skräck i många hedervärda lantbrukare. Det är inte att undra på då lantbrukaren sällan kan försvara sig och straffet för ett misstag kan bli orimligt hårt.

Relaterade artiklar

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen