Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 16 november 2018

Kerstin Davidson: ”Nytt angrepp på äganderätten”

Tanken på att sänka ersättningen vid expropriering av mark till noll är häpnadsväckande, skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Markägaren ska undantas ersättning om marken ska användas till samhällsnyttiga verksamheter, föreslår en utredning.
Markägaren ska undantas ersättning om marken ska användas till samhällsnyttiga verksamheter, föreslår en utredning. FOTO: Daniel Strandroth

Att många markägare upplever att äganderätten till skog och mark är satt under press är knappast en nyhet för Land Lantbruks läsare. Ett utvidgat strandskydd urholkar förfoganderätten till egen strandnära mark. Artskyddsförordningen har stoppat skogsbruk när någon sällsynt art skådats i skogen och ägare till fjällnära skogar tvingas stämma staten för att få ersättning när de stoppas från att avverka.

Nu följer nästa steg i ifrågasättandet av äganderätten till mark. Det sker i utredningen Ett snabbare bostadsbyggande, tillsatt av bostadsminister Peter Eriksson, MP, och med Vänsterpartiets vice ordförande Nooshi Dadgostar som utredare.

”Vi menar att det är orimligt att utgångspunkten ska vara att kommunerna ska betala 125 procent i ersättning för mark avsedd för allmän plats eller allmänna byggnader som skola”, skriver utredaren.

Att mark som exproprieras ska ersättas med 25 procent utöver marknadsvärdet var ett beslut som togs av riksdagen 2010. Det skedde efter att förslaget lanserats i utredningen Ersättning vid expropriation och var en framgång för LRF. Förre chefsjuristen vid LRF, Fredrik Bonde, satt med i utredningen och drev enträget kravet på en extra kompensation för den som mot sin vilja måste avstå sin mark.

Nu föreslår i stället Nooshi Dadgostar att hela ersättningen tas bort. I förslaget till ändring i Plan- och bygglagen vill utredaren att markägare ska upplåta mark utan ersättning om marken behövs för att bygga samhällsnyttiga verksamheter som skolor, förskolor, och vårdhem.

Bland de sakkunniga i utredningen finns företrädare för bland annat fastighetsföretag, byggbransch och Sveriges kommuner och Landsting. Däremot har ingen representant för markägarsidan funnits med.

Hur mycket lantbrukare – särskilt de med tätortsnära mark – påverkas om förslaget blir lag är ännu oklart. Men tanken att sänka ersättningen från 125 procent av marknadsvärdet till ingen ersättning alls är häpnadsväckande. Det är ju inget annat än konfiskation som inte borde höra hemma i en rättsstat.

Man hoppas att den regering som så småningom tillträder förpassar förslaget dit det hör hemma; till papperskorgen.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen