Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 16 december 2016

Orättvist att skylla på EU

Att skylla på EU håller inte. Regeringen borde ta ansvar för fattade beslut, skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör, i en ledare.

Bilden är ett montage.
Bilden är ett montage. FOTO: Frida Jonson/Ann Lindén

Sverige "överimplementerar" sägs numera då och då i debatten. Med detta menas att Sverige har övertolkat EU-direktiv när dessa införlivas med svensk lagstiftning.

Ett skolexempel på detta är vattendirektivet och den småskaliga vattenkraften. Ägare till små kraftverk jagas av länsstyrelser, föreningen Älvräddarna och Kammarkollegiet i ohelig allians. Den senare myndigheten är Sveriges äldsta, som från kansliet på Östermalm med en nit som närmar sig fanatism processar mot småskaliga vattenkraftverk.

Kraftverksägarna tvingas driva tunga och kostsamma tillståndsprocesser, vilket i många fall leder till att de måste avveckla sin verksamhet. Dammar rivs, kulturarv och delar av vår industrihistoria föröds i snabb takt.

– Det är tungt just nu, säger Jan-Åke Jacobson, talesperson för Svensk Vattenkraft, föreningen som organiserar landets småskaliga vattenkraftverk. Många av medlemmarna är oroliga, bekräftar han.

Ansvariga politiker lägger gärna över ansvaret på EU, direktiven från EU tvingar dem. Men när reportern Göran Åhrén på den lilla tidningen Västsverige ställde frågor direkt till EU-kommissionen framträder en annan bild:

"EU-kommissionen vill inte att Sverige stänger ner den småskaliga vattenkraften eller river mindre dammar för att uppnå god ekologisk status", svarade EU-kommissionens talesperson för miljöfrågor, Enrico Brivio.

Huvudsyftet med EU:s ramdirektiv för vatten är att minska utsläppen av miljögifter och föroreningar från industrier och tätorter, påpekar Enrico Brivio i sitt svar till tidningen. Kommissionen framhåller också att den vill uppmuntra samverkan och samråd med de berörda.

Att EU därtill nyligen har drivit ett projekt som syftat till att ta nedlagda vattenkraftverk i bruk pekar även det i samma riktning.

Att skylla på EU håller inte. Regeringen borde ta ansvar för fattade beslut. Enligt energiöverenskommelsen mellan regeringen och delar av oppositionen ska miljöprövningen för småskalig vattenkraft förenklas. Till dess att det nya regelverket är på plats måste ett stopp omedelbart införas för processer om vattenkraften.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Relaterade artiklar

Till toppen