NNR sätter sig över naturlagarna

Nordiska ministerrådet vill riva sönder hela den nordiska livsmedelsproduktionen på grund av påstådda klimatskäl. Detta självskadebeteende måste få ett slut, skriver debattören.

Vi behöver inga fler självförvållade kriser, skriver debattören med anledning av Nordiska ministerrådets kommande kostråd. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Nordiska ministerrådet håller på att ta fram nya näringsrekommendationer för befolkningen i Norden. Man hävdar att det nya är att man nu minsann tar hänsyn till klimatet. Problemet med den nya rapporten är dock att man helt “glömt bort” och därmed uteslutit biologin och ekologin.

De nya näringsrekommendationerna, NNR 2023, ger sig på människans mest basala behov, våra livsmedel. NNR påstår att vår mat är en förorening för klimatet. Människans mest basala behov är enligt NNR ett klimatproblem. Med samma sätt att tänka så borde åtta miljarder människors utandningsluft vara ett klimatproblem.

Nordiska ministerrådet har inte med kolets kretslopp i sina beräkningar trots att man borde veta att alla livsmedel i grunden är en kolförening. Kol är grundläggande för allt liv på jorden. Inte heller kolinlagringen i odlingsjorden finns med i beräkningsunderlaget. De nordiska ländernas livsmedelsproduktion är inget livlöst industriellt projekt som kan frikopplas från biologin. De kommande kostråden till Nordens folk bygger på bedrägliga beräkningar.

Omvärldsläget med en rysk aggression är djupt oroande. Lägg till detta ett antal självförvållade problem som till exempel energikris och en alldeles för låg svensk självförsörjningsgrad vad det gäller livsmedel. Sverige upplever i dag flera allvarliga kriser som orsakats av politiska beslut. Flera av dessa signerade miljörörelsen. Vi behöver inga fler självförvållade kriser.

Mot denna bakgrund så vill Nordiska ministerrådet riva sönder hela den nordiska livsmedelsproduktionen på grund av påstådda klimatskäl. Baserat på "forskning" som sätter sig över naturens lagar utelämnar man den biologiska process som är själva grunden för livet på planeten jorden, nämligen fotosyntesen.

Låt er ej luras av Nordiska ministerrådets kommande rapport “NNR 2023”. Detta självskadebeteende måste få ett slut.

Börje Berntsson
Varekil

NNRs nya kostråd ökar veganismen

Kostråden måste säkra vår försörjningsförmåga

Missförstånd bakom debatten om näringsrekommendationer

Vi måste stoppa de nya kostråden