Nötkreatur på bete har en viktig roll

Vi är helt överens om att man måste ha en nyanserad syn på hållbarhet när det gäller olika köttslag, skriver Anna Richert, WWF.

Det är orimligt att lasta nötköttet för det vatten som går åt då regn faller på vall eller bete.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Land Lantbruk publicerad en debattartikel där lantbrukaren Patrik Veithoefer kritiserar att WWF lyfter fram vattenanvändningen som ett problem vid produktionen av nötkött och mejeriprodukter. I artikeln refereras till WWFs hemsida. Informationen ligger i ett utbildningsmaterial som riktar sig till skolan.

I materialet lyfts tyvärr den gamla siffran att ett kilo nötkött kräver 16 000 liter vatten för att produceras. För det första vill vi tacka Patrik Veithoefer för att du grävt fram dessa uppgifter. Vi har nu avpublicerat denna sida, eftersom vi är överens med dig. Det är orimligt att lasta nötköttet för det vatten som går åt då regn faller på vall eller bete, som inte kan användas till annat.

Detta räknesätt leder inte till en djupare förståelse, och redan 2016 när Land Lantbruk uppmärksammade att WWF kommunicerade dessa siffror så ändrade vi oss, lade ut en förklarande text på vår hemsida och har senare deltagit i Land Lantbruks podd för att föra dialog och förklara hur vi ser på saken.

Vi är helt överens om att man måste ha en nyanserad syn på hållbarhet när det gäller olika köttslag. Det är bland annat därför som vi driver Köttguiden där fler hållbarhetsparametrar ingår, inte bara klimatet. Vårt perspektiv är att särskilt naturbeteskött är otroligt viktigt för den biologiska mångfalden, och att nötkreatur som föds upp på gräs och bete har en viktig roll i ett hållbart livsmedelssystem.

Anna Richert
matexpert WWF

Nötkreaturen har redan minskat kraftigt

Lantbruket är ett ljus i klimatmörkret