Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 17 februari 2017

Sverige behöver idisslarna

Sverige behöver idisslare och vall för att klara samhällets försörjning om/när det säkerhetspolitiska läget bränner till. Det skriver Stefan Hellstrand i ett debattsvar.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Åvagård har vildsvinsproblem, odlar vicker till sina kor.
Bild 1/2Åvagård har vildsvinsproblem, odlar vicker till sina kor. FOTO: Urban Brådhe
Bild 2/2 FOTO: Kerstin Davidson

Jag hävdar i en debattartikel att klimatskatt kor hotar vårt nationella oberoende.

Fredrik Hedenus och Stefan Wirsenius, Chalmers, diskuterar i sin replik andra saker än vad min debattartikel lyfter.

Det finns tre problem i förslaget om klimatskatt:

1) Sverige behöver idisslare och vall för att klara samhällets försörjning om/när det säkerhetspolitiska läget bränner till.

2) Syftet är att frigöra areal i Sverige, EU och globalt för att producera bioenergi att ersätta fossila bränslen. FNs klimatpanel föreslår i sin strategi för bioenergi ett uttag av biomassa från världens jordbruksmark på upp till cirka 9 gånger dagens nivå. Den tänkta produktionen föreslås ske på de cirka 70 procent av världens jordbruksmark som nu producerar livsmedel via idisslare. Motiv ges bland annat via referens till Wirsenius. Utbudet av biomassa ökar upp till 25-30 gånger jämfört med dagens skogliga produktion. En global klimatskatt skapar en global utbudsdumpning på skoglig marknad. Energifakturan för våra globala urbana system hålls fortsatt låg.

3) Rationaliteten i köttskatten ges av en modell över det globala livsmedelssystemet konstruerad inom ämnet fysisk resursteori. Den uttrycker ingenjörsvetenskapernas förståelse av verkligheten. När vi hanterar system där livet, bios, spelar roll ger ingenjörsvetenskaperna inget annat än amatörkompetens. Att från denna grund sätta globala policies för det jordbruk som genererar de ekosystemtjänster som är en förutsättning för människans existens, det är en storskalig variant av rysk roulette.

Inom vetenskap är empirisk prövning, och dialog mellan perspektiv viktiga. Vi är välkomna till Torgny och Eva-Maria Widholm. De driver ett jordbruk med mjölkkor och bioenergiproduktion i Jämtland. Jag utmanar er Fredrik och Stefan att som en publik övning på deras lantbruk med de metoder vi har säkrat vetenskapligt, optimera mjölkproduktionen och markanvändningen. Från detta diskutera hur gården och bygden kommer att förändras.

Stefan Hellstrand

Husdjursagronom och Teknologie dr energi- och miljöteknik

Till toppen