Byt perspektiv under vattenpausen

Regeringen har utlovat en paus i prövningen av småskalig vattenkraft. Pausen kan lämpligen användas till att vända perspektivet från hot till möjlighet, skriver Pär Fornling. 

Äganderätten är inte graderad, den omfattar både små och stora. Ofta har kraftverken har drivits i flera generationer, gärna i kombination med skogsbruk, skriver Pär Fornling angående röster i debatten som menar att de mindre vattenkraftverken är betydelselösa. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Regeringen har utlovat en paus i prövningen av småskalig vattenkraft. Det är bra. Pausen kan lämpligen användas till att vända perspektivet från hot till möjlighet.
I ovärdiga processer har anläggningarna varit i skottlinjen under flera år. 


En omfattande miljöprövning hotar kulturmiljöer, naturvärden och enskilda människors livsverk. Drivkraften bakom attackerna är en ohelig allians av sportfiskare och en dogmatisk gren av miljörörelsen som vill tänka bort människan i naturen.


Motivet för sportfiskarna är lätt att förstå. Det är ett snävt egenintresse. Att tänka bort människan har djupa extrema rötter. Det tankegodset blir väldigt tydlig gällande vattenkraften, men svävar också över skogen genom den bakvända idén att blunda för nyttan av brukande.
 

En grundläggande fråga är varför klockan ska vridas tillbaka. Förvisso har det moderna industrisamhället gett otrevliga konsekvenser för miljön, men här handlar det om anläggningar som ofta anlades på medeltiden. Kvarnar följdes av vattendrivna industrier och i början av 1900-talet kom elkraften.
I hundratals år har människan levt med dammarna och samhällen har formats längs vattenvägarna. Det är älskade kulturmiljöer, även uppskattade för fiske.


I debatten hävdar intresseorganisationen "Älvräddarna" att de mindre kraftverken  är betydelselösa, därför kan ägarna lika gärna tvingas lägga ner verksamheten. 
Det är för det första fel och för det andra kränkande. Äganderätten är inte graderad, den omfattar både små och stora. 
Ofta har kraftverken har drivits i flera generationer, gärna i kombination med skogsbruk. Betydelsen av äganderätten, för både stor och liten, borde rimligen sportfiskarna ha insikt om. Deras generalsekreterare var tidigare chef för LRF Skogsägarna.


Att riva dammarna får konsekvenser. Vattenflöden förvandlas under perioder till rännilar, musslor dör, lantbrukare fråntas möjligheter till bevattning och vattenspeglar blir ett minne blott. 
I flera fall är det befogat att modernisera och bygga vandringstrappor med modern teknik. För att genomföra bra miljöåtgärder finns en fond med pengar från den riktigt stora vattenkraften. En åtgärd för att vända perspektiven är att göra fonden tillgänglig även vid investeringar som ökar kraftproduktionen. Det är läge för fler kreativa förslag och i vilket fall behövs en annan attityd från övernitiska myndigheter.
Det handlar om ett par tusen mindre kraftverk som tillsammans ger el motsvarande en kärnreaktor. En utredning från Chalmers visar att kapaciteten kan fördubblas. Då motsvarar kraften två reaktorer.  Det är välkommet.

Små vattenkraftverk ska inte föraktas

Småskaliga kraftverks bidrag obetydligt

Småskalig vattenkraft kan lätt fördubblas

Älvräddarna far med osanning

Älvräddarnas attityd är som en klapp på huvudet

Utrivna dammar hotar boendemiljön