Utbildning - en självklarhet för branschens framtid

Lantbrukare är ett utrotningshotat yrke och mer mat behöver producers på en mindre areal. Därför behövs utbildade specialister, skriver Alnarps Lantmästarkårs ordförande Josefine Andersen.

Framtidens lantbrukare behöver vara specialister. Därför är de oroväckande när söktrycket till våra lantbruksbaserade utbildningar på universitetsnivå sjunker. Det skriver Josefine Andersen, ordförande för Alnarps Lantmästarkår. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Förr i tiden var lantbruksyrket vanligt förekommande. Att mjölka sina kor och skörda sin vall var ingen raketforskning utan allmän kunskap. Idag är yrket i stället utrotningshotat och det kämpas med att producera mer mat på en mindre areal. Detta drivs av ett starkt digitaliserat och utvecklande lantbruk som kräver att lantbrukaren är specialist på sitt yrke. Indirekt betyder det att vill man som ung idag lyckas krävs det att man är mycket mer än bara en bonde, man behöver vara specialist. 


Det skrivs dagligen om hur unga lantbrukare ska etablera sig i branschen samt hur de ska lyckas. En ständigt återkommande aspekt är finansiering, då detta har en stor påverkan på möjligheten att etablera sig men också överleva i branschen. Finansiering är självklart viktigt, dock skulle jag vilja påstå att kompetens om vad man håller på med är ännu viktigare. Ett företag utan kompetens kommer inte kunna drivas på ett framgångsrikt och lönsamt vis, och då kan vi lika bra lägga ner vad vi håller på med. 

Detta eftersom vi aldrig kommer kunna möta de krav som ställs på lantbruksbranschen, och händer detta, så blir finansiering oväsentlig. Därför så vill jag påstå kompetens hos våra blivande unga lantbrukare är en nyckel till branschens framtida överlevnad. För att mätta framtidens munnar och lyckas producera mat på mindre areal, krävs det kunskap om hur livsmedelsproduktion, teknologi och ekonomi samspelar. Och den kunskapen behöver lantbrukaren besitta eftersom det är den personen som behöver vara specialist på sitt område!
 

Följaktligen inger det därför en vis oro när söktrycket till våra lantbruksbaserade utbildningar på universitetsnivå sjunker. För det är där som unga inhämtar kunskap, utbyter erfarenhet och invigs i det tvärvetenskapliga tankesättet som är viktigt för utvecklingen av framtidens lantbruksföretag. Vill vi i framtiden kunna förse världen med mat på borden och kunna driva lönsamma lantbruksföretag så är det viktigt att fortsätta satsa på utbildning av unga lantbrukare. 


Som sagt så krävs det idag mycket mer än att bara mjölka kor och slå vall, dagens unga lantbrukare behöver vara utbildade för att leva upp till de krav som ställs på branschen. Något som kommer vara väsentligt både nu och framöver. 

Josefine Andersen
Ordförande
Alnarps Lantmästarkår

Läs mer: 

Yngre och äldre lantbrukare behöver samverka

Glapp mellan investeringsvilja och bankernas riskvillighet

Företag behöver kompetent personal i dag och i morgon

Balans lockar unga till gröna jobb

Alla draglok behövs till lantbruket 

Nya lösningar krävs om unga ska ta över gård

Hur ska unga bönder ha råd att köpa gård?